Available 2 Sizes

SizeStitchPrice
4.23" 3.53" 9074 2
5.57" 4.65" 11812 3
Xmas Jingle Bell Embroidery Pattern

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
2.52" 2.78" 6575 2
3.43" 3.79" 10062 2
4.7" 5.2" 13603 3
Santa Face Embroidery Design

Available 2 Sizes

SizeStitchPrice
3.79" 3.24" 9446 3
5.03" 4.3" 12558 4
Antler Merry Christmas Design

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
3.21" 1.74" 5575 2
4.19" 2.26" 7517 2
5.19" 2.8" 9392 3
Merry Christmas Antler Design

Available 2 Sizes

SizeStitchPrice
3.75" 3.53" 12371 4
5.62" 5.29" 18278 5
Merry Bright Embroidery Design

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
3.33" 2" 5546 2
4.35" 2.61" 7746 2
5.68" 3.41" 10217 3
Merry Floral Embroidery Design

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
3.21" 2.58" 6741 2
3.96" 3.19" 8965 3
5.13" 4.13" 11560 3
Jingle bell Embroidery Pattern

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
2.65" 2.78" 3674 1
3.35" 3.52" 4582 2
4.35" 4.56" 5811 2
Antler Tree Embroidery Design

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
2.64" 3.12" 7231 2
3.69" 4.35" 10569 2
4.76" 5.63" 13462 4
Merry Christmas Embroidery Pattern

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
2.58" 2.89" 5356 2
3.43" 3.83" 7261 2
5.11" 5.64" 10945 3
Merry Xmas Embroidery Design

Available 2 Sizes

SizeStitchPrice
4.51" 2.2" 10307 3
6.66" 3.25" 14839 4
Merry Christmas Embroidery Pattern

Available 2 Sizes

SizeStitchPrice
2.38" 2.81" 8465 3
3.15" 3.74" 13459 4
Delicious Cupcake Embroidery Design